Friday, 9 May 2014

Suku-Suku Bangsa Han dan Loghat


Suku bangsa Han terdapat pula beberapa jenis mengikut wilayah... Yang berbahasa Mandarin itu bertutur bahasa suku-suku Han Utara... Perbezaan bahasa mungkin mengikut dinasti di empayar China lama...

Wilayah Fujian

Suku Min
 • Min Bei
 • Min Dong
 • Min Zhong
 • Puxian Min
 • Min Nan.
Wilayah Guangdong

Suku Yue
 • Guangfu (Kwongfu)
 • Goulou (Ngaulau)
 • Yongxun (Jungtsam)
 • Siyi (Seiyap)
 • Gaoyang
 • Wuhua
 • Qinlian (Jamlim)
Wilayah Guangxi

Suku Ping

Wilayah Jiangxi

Suku Gan-Kejia (Hakka)
 • Changdu
 • Yiliu
 • Jicha
 • Fuguang
 • Yingyi
 • Datong
 • Leizi
 • Dongsui
 • Huaiyue
Wilayah Shanghai, Zhejiang, Jiangsu

Suku Wu
 • Oujiang (Wenzhou)
 • Taihu
 • Taizhou
 • Wuzhou
 • Chuqu
 • Xuanzhou
Wilayah Huizhou

Suku Hui
 • Jixi-Shexian
 • Xiuning-Yixian
 • Qimen-Dexing
 • Yanzhou
 • Jingde-Zhanda
Wilayah Shanxi

Suku Jin
 • Bingzhou
 • Luliang
 • Shangdang
 • Wutai
 • Datong-Baotou
 • Zhangjiakou-Hohhote
 • Handan-Xinxiang
 • Zhidan-Yanchuan
Wilayah Hunan

Suku Xiang
 • Chang-Yi
 • Lou-Shao
 • Hengzhou
 • Chen-Xu
 • Yong-Quan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...