Saturday, 10 May 2014

Tamadun China


Tamadun China berasal dari pelbagai pusat rantau lembah sepanjang Sungai Kuning (Hwang Ho) dan Sungai Yangtze. Semasa era Neolitik, Sungai Kuning menjadi pusat bermulanya ketamadunan China. Dengan kesinambungan sejarah beribu-ribu tahun, tamadun China merupakan antara tamadun tertua di dunia selepas Mesopotamia, Mesir, dan Indus.

Catitan sejarah China sudah wujud seawal dinasti Shang (1700-1046 SM) lagi, walaupun teks-teks sejarah seperti Petitih Sejarawan Utama (100 SM) dan Babad Buluh menekankan mengenai kewujudan dinasti Xia sebelum dinasti Shang. Kebanyakan daripada sastera, budaya dan falsafah Cina berkembang dengan lebih lanjut lagi semasa dinasti Zhou (1045-256 SM).

Dinasti Zhou bermula menghadapi tekanan dalam dan luaran semasa abad ke-8 SM. Kerajaan itu terpecah kemudiannya menjadi negara-negara kecil, bermula zaman Musim Bunga dan Musim Luruh sehingga ke zaman Negara-Negara Berperang. Tahap negara-negara berperang itu merupakan tahap kegagalan dalam kenegaraan menurut sejarah China lama.

Sekitar zaman negara-negara kecil dan persaingan dlaam kalangan para panglima tentera, dinasti-dinasti China itu memerintah bahagian-bahagian kecil wilayah jajahan atau pun seluruh China. Dalam beberapa zaman termasuk zaman moden ini, penguasaan pentadbiran orang China turut melebar sehingga ke negara Tibet dan negara Turkistan Timur (Xinjiang). Bentuk pemerintahan empayar dalam tamadun China ini bermula semasa dinasti Qin (221 SM). Maharaja Qin Shih Hwang menyatukan negara-negara berperang itu menerusi kaedah peperangan serta mewujudkan empayar pertama bawah seorang maharaja.

Dinasti-dinasti selepas dinasti Qin itu kemudian memperkembang sistem birokrasi dalam pentadbiran negara sehingga membolehkan maharaja mengawal wilayah-wilayah jajahan secara terus. Dinasti Qing (Manchuria), merupakan dinasti terakhir dalam bentuk pemerintahan monarki di China telah digulingkan. Pentadbiran negara kemudian dipegang oleh Republik China yang dikawal oleh Parti Nasionalis Rakyat (Guomindang) pada 1912. Seterusnya terjadi peperangan saudara lagi. Tanah Besar China dikuasai oleh Parti Komunis China pada 1949 dan para pengikut parti Nasional (ahli-ahlinya termasuk penganut Islam) melarikan diri ke Taiwan, Nanyang (Malaysia dan Singapura), Indochina dan ke Barat.

Pandangan umumnya mengenai sejarah China yang bergilir-gilir zaman merasai keperitan peperangan serta beberapa ketika bersatu secara politik itu, adalah... Tamadun ini dihuni oleh penduduk yang mendiami padang rumput. Penduduk-penduduk itu kebanyakannya diserap masuk menjadi orang Han (Cina). Pengaruh politik dan kebudayaan lain di bahagian Asia dan Barat turut masuk ke rantau tamadun China menerusi perhubungan diplomatik, penghijrahan, perlebaran kuasa, dan serapan budaya. Semua ini menjadi sebahagian daripada budaya moden penduduk China dan etnik Cina yang tinggal di seberang laut.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...