Thursday, 15 May 2014

Raja Dinasti Huaxia


Tiga Yang Berdaulat

Rekod ini dari versi Shiji oleh Sima Zhen...

天皇, 伏羲 Tien Hwang, Fuxi
地皇, 女媧 Di Hwang, Nuiwa
泰皇 (神農) T'ai Hwang, Shennong

Rekod lain mempunyai pelbagai versi dan tokoh juga ikut lagenda kepercaan tradisional Cina, P'anku... Tokoh P'anku ini mati lepas itu mata kirinya jadi matahari, mata kanan jadi bulan. Bahagian-bahagian badan lain menjadi dunia. Penciptaan dunia melibatkan empat puak iaitu:

有巢 Youchao... Buat sarang atau rumah.
燧人 Suiren... Buat unggun api.
伏羲 Fuxi... Buat tulisan dan mengajar tamadun.
神農 Shennong... Buat pertanian.

Senarai Raja-Raja

公孫軒轅 Kungsun Xuanyuen, Maharaja Kuning, puak 有熊 Youxiong.
顓頊 (高陽) Zhuanxu (Kaoyang).
帝嚳 Di Ku Maharaja Ku, suku 高幸 Kao Xing.
伊祁放勳 (唐堯皇) Yiqi Fangxun (Raja Tang Yao), puak 陶唐 Tao Tang.
姚重華 (虞舜皇) Yao Zhunghwa (Raja Yu Shun), puak 有虞 Youyu.

Keluarga Xia

禹 Yu
啟 Qi
太康  Tae Kang
仲康 Zhung Kang
相 Xiang
少康 Shao Kang
杼 Zhu
槐 Hwei
芒 Mang
泄 Xie
不降 Pujeang
扃 Jeong
廑 Jin
孔甲 Kungjia
皋 Gao
發 Fa
桀 (履癸) Jie (Lu Kwei)

Sumber

Shiji oleh Sima Zhen
Shujing
Babad Jizhung (< 296 SM)
Meyer M. W. China Concise History, ms. 126.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...