Monday, 12 May 2014

Dinasti Xia (2070 - 1600 SM)


Dinasti Xia,  夏朝 Xia Chao, disebut sebagai dinasti pemerintahan pertama di China purba mengikut kepada Babad Buluh, Sejarah Klasik dan Catitan-Catitan Sejarawan Utama. Dinasti ini menurut riwayat dibangunkan oleh maharaja Yu selepas maharaja Shun, yang terakhir daripada lima maharaja menyerahkan takhta.


Menurut susun masa tradisional mengikut perkiraan Liu Xin, dinasti ini memerintah di pusat bertitik merah di peta di atas antara 2205-1766 SM. Menurut susun masa dari Babad Buluh pula, ia bermula antara 1989-1558 SM. Projek Kronologi Xia, Shang dan Zhou menetapkan kewujudan kerajaan ini sekitar 2070 dan 1600 SM.

Mandat Kayangan

Tradisi mengesan sejarah politik Cina dari maharaja perwira awal bagi dinasti Xia sehingga kepada dinasti berikutnya itu terbit dari buah fikiran Mandat dari Kayangan, yang merangkumkan pernyataan bahawa sesuatu dinasti yang sah itu boleh muncul pada masa yang ditetapkan oleh kekuasaan di langit. Buah fikiran ini disebarkan juga oleh aliran falsafah Confucian semasa zaman dinasti Zhou Timur. Seterusnya menjadi dasar bagi pensejarahan istana-istana pusat serta ideologi mereka.

Walaupun dinasti Xia ini penting dalam unsur sejarah Cina yang awal, namun maklumat untuk sejarah China sebelum abad ke-13 SM cuma boleh diketahui menerusi bukti arkeologi, medium tulisan untuk merekod sejarah, seperti tulisan atas tulang menilik takdir, belum wujud lagi ketika itu. Jadi, kewujudan konkrit mengenai dinasti purba ini masih belum ditemui lagi walaupun pakar arkeologi China berusaha keras menghubungkan dinasti Xia dengan kebudayaan zaman Gangsa di tapak Erlitou.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...