Saturday, 7 December 2013

Dakwah ke Arah Pembinaan Tamadun Rohaniah

Assalamu'alaikum wa rahmatullah

 

Saudari ini memberi ucapan berkenaan kelemahan umat Islam serta kepentingan amar makruf nahi munkar... Beliau adalah saudari Wang Haitao... Tak larat nak terjemah lah... huhu...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...